OP Inzicht

Over Orthopedagogiek Praktijk Inzicht

Orthopedagogiek Praktijk Inzicht biedt hulp in de vorm van onderzoek en begeleiding bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Kenmerkend voor de hulp is het laagdrempelige karakter, de persoonlijke benadering en een hoge kwaliteit van onderzoek. OP Inzicht wil dat ouders/verzorgers/opvoeders hun kind herkennen in de portretten die geschetst worden op basis van onderzoeksgegevens. Hiervoor wordt een nauwe samenwerking met de betrokkenen aangegaan, waarin alle visies op een kind serieus genomen worden. OP Inzicht ziet opvoeders namelijk als expert met betrekking tot hun kind, omdat zij hun kind het best kennen.

Bij begeleiding en onderzoek wordt bij OP Inzicht specifiek gekeken naar de krachten, talenten en sterke kanten van het kind. Dit vanuit de overtuiging, dat deze positieve punten ingezet kunnen worden om moeilijkheden te overwinnen. Deze moeilijkheden worden vertaald naar behoeften: waar heeft het kind behoefte aan om verder te kunnen komen in de klas, thuis of bij vrijetijdsbesteding? Door deze (ondersteunings)behoeften in kaart te brengen, kunnen kinderen groeien en zich binnen hun eigen vertrouwde omgeving ontplooien.

Onderzoek

OP Inzicht is gespecialiseerd in verschillende onderzoeken waaronder: Intelligentieonderzoeken, dyslexie screening, sociaal-emotioneel onderzoek, functieonderzoek of een volledig psychodiagnostisch onderzoek.

Lees meer…

Begeleiding & training

Orthopedagogiek Praktijk Inzicht biedt begeleiding en training aan kinderen op scholen.

Lees meer…

Verhuur testmateriaal

Als zelfstandige testen afnemen zonder het dure materiaal zelf aan te schaffen? OP Inzicht verhuurt haar psychodiagnostisch testmateriaal!

Lees meer…