Onderzoek

Intelligentieonderzoek

Voor intelligentieonderzoek gebruikt OP Inzicht de WISC-V-NL. Dit is een intelligentietest voor jeugdigen van 6 tot 17 jaar. Daarnaast worden uiteraard gesprekken gevoerd met ouders, school en het kind. Ook kunnen (indien nodig) observaties gedaan worden. Een intelligentieonderzoek wordt afgerond met een gesprek met de ouders, het kind en eventueel de school. Tijdens dit gesprek worden de testresultaten besproken, worden (onderwijs)behoeften uiteengezet en worden begeleidingsadviezen gegeven.

Voor intelligentieonderzoek wordt een prijs van € 495,-  in rekening gebracht.

Wilt u liever een onderzoek middels de RAKIT-2? Dat kan! Hiervoor wordt echter in verband met een langere scorings-/verwerkingstijd en/of huurprijzen van het testmateriaal een prijs van € 615,- in rekening gebracht.

 

Dyslexie screening inclusief intelligentieonderzoek

Voor onderzoek naar risico op dyslexie maakt OP Inzicht gebruik van de DST en gegevens die op school voorhanden zijn. De DST is een test voor kinderen van ongeveer 6 tot 17 jaar. Door middel van enkele opdrachten die kinderen moeten doen, wordt vastgesteld of er reden is om gericht onderzoek te doen naar dyslexie.
Om eventuele cognitieve oorzaken van lees- en spellingsproblemen uit te sluiten, wordt bij een dyslexie screening ook intelligentieonderzoek met behulp van de WISC-III-NL gedaan.

Voor een volledige dyslexiescreening wordt een bedrag van € 499,- in rekening gebracht.

 

Schoolkeuzeadvies onderzoek VO

Voor onderzoek naar het juiste niveau van voortgezet onderwijs gebruikt OP Inzicht de NIO. De NIO is een test die enerzijds kan dienen om het advies van de basisschool aan het voortgezet onderwijs te ondersteunen, anderzijds kan de test gebruikt worden als second opinion. De toets bestaat uit zes onderdelen die met elkaar betrekking hebben op de verbale intelligentie van kinderen en hun rekenkundig-ruimtelijk inzicht.
Aan de hand van de uitslag van de NIO wordt een onafhankelijk, concreet schooladvies gegeven.

Tarieven voor een schoolkeuzeadvies onderzoek middels de NIO zijn afhankelijk van de samenstelling van het onderzoek.

 

Sociaal-emotioneel onderzoek en functieonderzoek 

Onderzoeken naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, persoonlijkheidsonderzoek en onderzoeken naar aandacht, concentratie en werkhouding omvatten zowel het invullen van vragenlijsten door ouders als leerkrachten, als opdrachten die kinderen moeten maken. Tevens worden observaties gedaan. Omdat de omvang van dergelijke onderzoeken sterk kan verschillen, wordt voor diagnostiek een standaard uurtarief van € 80,- per uur in rekening gebracht.

 

Volledig psychodiagnostisch onderzoek

Bij volledig psychodiagnostisch onderzoek wordt aan de hand van de omvang van de hulpvraag van opvoeders, in overleg een prijs vastgesteld.

 

Schoolobservatie

Wanneer een kind niet lekker in zijn vel lijkt te zitten op school, er vragen zijn omtrent het gedrag van het kind in een klas of schoolresultaten achterblijven, kan het helpen als een objectief persoon komt observeren. OP Inzicht observeert op meerdere momenten, in meerdere situaties waardoor een ‘totaalplaatje’ kan ontstaan. Aan de hand van de observaties worden de (onderwijs)behoeften van het kind in kaart gebracht, met daarbij handelingsadviezen om het kind te helpen. Voor een schoolobservatie geldt een tarief van € 55,- per uur.

 

De bovengenoemde prijzen zijn inclusief intakegesprek, onderzoeksverslag en adviesgesprek.

 

lach