Begeleiding & training

Orthopedagogiek Praktijk Inzicht biedt begeleiding en training aan kinderen op scholen.

 

Begeleiding

Bij de begeleiding van kinderen werkt OP Inzicht vanuit de hulpvraag van het cliëntsysteem. Deze hulpvraag wordt vertaald naar concrete doelen, waaraan gewerkt zal worden. Een begeleidingstraject duurt gemiddeld zes weken. Na deze periode zal een evaluatiegesprek plaatsvinden, om te beoordelen in hoeverre de betrokkenen vinden dat de gestelde doelen behaald zijn.

Voor begeleiding wordt een standaard uurtarief van € 55,- per uur in rekening gebracht.

 

Jungle Memory – Werkgeheugentraining

Hoe goed een kind presteert en functioneert op school, hangt af van meerdere factoren. Een zeer belangrijke factor voor schoolsucces is het werkgeheugen: het vermogen om tegelijkertijd informatie op te slaan en te bewerken. Taken als rekenen, instructies opvolgen en begrijpend lezen doen allen een beroep op dit type geheugen.

Problemen met het werkgeheugen kunnen op zichzelf staan, maar komen ook vaak voor bij kinderen met ADD, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS), dyslexie en dyscalculie. Signalen van werkgeheugenproblemen zijn onder andere:

– Moeite met het opvolgen van instructies;
– Moeite met zowel het starten als afmaken van taken;
– Moeite om twee dingen tegelijk te doen (bijvoorbeeld luisteren en aantekeningen maken);
– Snel afgeleid zijn;
– Veel dagdromen;
– Vaak als laatste klaar zijn met opdrachten;
– Moeite met hoofdrekenen en/of het lezen van onbekende (nieuwe) woorden;
– Trage informatieverwerking;
– Leerprestaties blijven achter bij de verwachting (bijvoorbeeld op basis van IQ-score);
– Vraagt meermaals ‘wat moest ik ook alweer doen’?

Herkent u deze signalen bij een kind uit uw klas of gezin? Dan kan een Jungle Memory Werkgeheugentraining zinvol zijn!

 

Je Bibbers De Baas – Faalangsttraining (in groepsverband, minimaal 4 kinderen)

Faalangst is een zeer specifieke vorm van angst die ontstaat als een kind het gevoel heeft te moeten presteren. Door deze angst presteert het kind vaak slechter en hebben volwassenen het idee dat ‘er niet uitkomt wat er in zit’. Signalen van faalangst zijn onder andere:

– Blokkeren in toetssituaties;
– Verminderde concentratie;
– Chaotisch en/of gehaast werken;
– Fouten toeschrijven aan zichzelf, successen toeschrijven aan anderen;
– Lichamelijke reacties als zweten, een rode kleur krijgen, hoofdpijn en buikpijn;
– Naar verhouding te veel tijd steken in een opdracht;
– Negatieve verwachtingen hebben;
– Stelselmatig werk onderbreken.

Faalangst is voor kinderen (en hun omgeving) vaak erg lastig, maar gelukkig kunnen ze leren ermee om te gaan. Door een training te volgen waarbij ze worden gestimuleerd anders te denken, kunnen de negatieve gevolgen van faalangst verminderen en zelfs verdwijnen!

 

Trainingen voor professionals

Naast begeleiding van kinderen, biedt Orthopedagogiek Praktijk Inzicht ook trainingen op school voor leerkrachten. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met OP Inzicht.

 

* De groepsgrootte omvat maximaal 8 kinderen. Voor elk ‘extra’ kind dat deelneemt aan de training zal € 25,- in rekening gebracht worden.

 

hang